Ledig stilling som havariinspektør i veiavdelingen. 2. gangs utlysning 16.08.2018

Statens havarikommisjon for transport har ledig stilling som havariinspektør i veiavdelingen. Søknadsfrist er 14.09.2018.

Fullstendig kunngjøring og søknad finner du her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00
Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50