Fellestjenester

Administrasjonen

Administrasjonsavdelingen ivaretar havarikommisjonens forvaltningsmessige og lovbestemte forpliktelser innen økonomi, personal, lønn og arkiv. I tillegg har administrasjonen ansvar for IT-infrastruktur, drift av nettsider, intranett og elektroniske systemer, forværelsetjeneste og drift av lokaler og materiell, samt koordinerende og kvalitetssikrende funksjon i forbindelse med utgivelse av undersøkelsesrapporter.

Fagstab

Fagstab besitter kompetanse innen jus, menneskelige faktorer, sikkerhetsledelse og organisasjon, helse, miljø og sikkerhet (HMS), kvalitetssikring og granskningsmetodikk. Fagstab deltar med sin spesialkompetanse direkte i undersøkelsene og/eller med delarbeid i undersøkelsesrapportene innen alle transportgrener, samt foretar faglig oppfølging underveis i undersøkelsesprosessen og kvalitetssikrer undersøkelsesrapporter. Utover dette bidrar Fagstab til kompetanseutvikling internt, samt koordinering og oppfølging av SHTs styringssystem.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50