Undersøkelse av luftfartsulykke i fjellområdet Skoddevarre syd for Alta

Beskrivelse

Om ettermiddagen lørdag 31. august 2019 ble helikopteret brukt til sightseeingturer for deltakere på Høstsprell-festivalen. Under en slik tur traff helikopteret bakken i et område med fjellterreng. Det oppsto brann etter sammenstøtet. Det var til sammen seks personer ombord i helikopteret: flyger og fem passasjerer. Alle omkom i ulykken.

Havarikommisjonen har avsluttet arbeidet på ulykkesstedet i Skoddevarre. Det har vært et krevende arbeid både på grunn av selve sammenstøtet, men mest på grunn av den intense varmen som fulgte. Komponentene fra helikopteret fraktes til SHTs lokaler i Lillestrøm hvor det videre undersøkelsesarbeidet fortsetter. Både den franske havarikommisjonen og representanter fra helikopter- og motorprodusent er involvert i arbeidet.

Lette helikopter, slik som ulykkeshelikopteret, av typen Airbus Helicopters AS 350 B3e, har ikke krav om å medbringe brann- og krasjbeskyttede enheter for lagring av lyd og data. Airbus Helicopters har likevel valgt å levere alle nyere helikopter av typen med en enklere lagringsenhet. Denne har ikke samme beskyttelse mot støt og varme. Til forskjell fra påbudte lagringsenheter i tyngre luftfartøy, lagrer minneenheten også video som viser instrumentpanelet og sikt ut gjennom cockpitvindu. Videre lagres GPS data (fart, posisjon og høyde), helikopterets stilling i alle akser og lydbilde fra motor og gearboks. Denne minneenheten er funnet og data vil bli forsøkt lastet ned på laboratoriet til den franske havarikommisjonen (BEA) i Frankrike. Enheten er sterkt varmeskadd, men vi er forsiktig optimistiske til at data vil kunne hentes ut. Helikopteret har også lagringsenheter for data fra motorstyring og eventuelle alarmer fra cockpit-instrumentene. Disse enhetene er alle så ødelagte at det ikke er mulig å hente ut data.

Bistand fra lokale ressurser har vært enestående. Blant annet gikk Politiet og sivilforsvaret manngard for å søke etter mulige deler fra helikopteret i terrenget.

Oppdatering 22.10.2019

Statens havarikommisjon for transport har ikke konkludert omkring ulike senarioer som kan ha ført til ulykken i Alta den 31. august 2019. Det ble tidlig klart at vi hadde kun en halvdel av de 6 fremre boltene, som sammen med en fleksibel kobling forbinder motor og hovedgirboks. Hovedgirboksen driver hovedrotoren og hvis denne ikke lengre drives vil ikke helikopteret kunne fortsette flygingen. Dette er en av flere mulige senarioer til ulykken. Havarikommisjonen har med hjelp av både Forsvaret og lokalt politi i Alta søkt gjennom ulykkesstedet og langs bakken der det antas at helikopteret fløy. Vi har nå funnet 10 av 12 halvdeler samt nær alle fragmenter av den fleksible koblingen. Alle boltene ble funnet i eller i nærheten av der helikopteret traff bakken. Funnet gjør oss langt bedre rustet til å forstå hvordan, og når, den omtalte forbindelsen gikk tapt. Så langt er det ikke konkludert med om dette skjedde på bakken etter ulykken eller om det skjedde i lufta. Det er dermed heller ikke konkludert med om forbindelsen har vært en faktor i ulykken. Det har vært arbeidet parallelt med andre senarioer og arbeidet fortsetter.

Det er så langt ikke noe nytt fra analysen av minnenheten fra helikopteret.

Havarikommisjonen har et godt samarbeid med den franske havarikommisjonen BEA, helikopterfabrikanten Airbus Helicopters og motorfabrikanten Safran Helicopter Engines. 

Oppdatering 11.09.2019

Airbus Helicopters utgir Emergency Alert Service Bulletin etter foreløpige funn gjort i undersøkelser etter helikopterulykken i Alta lørdag 31. august 11.09.2019

De første detaljerte undersøkelser av komponentene fra Airbus Helicopters AS 350 B3e, LN-OFU som ble brakt til Havarikommisjonens lokaler har blitt gjennomført tirsdag. Undersøkelsene gjøres med bistand fra den franske havarikommisjonen (BEA) og tekniske rådgivere fra helikopterfabrikanten Airbus Helicopters og motorprodusenten Safran Helicopter Engines.

Foreløpige funn knyttet til aksel-forbindelsen mellom motoren og hovedgirboksen har resultert i at Airbus Helicopters nå utgir en «Emergency Alert Service Bulletin (EASB)» hvor det bes om en umiddelbar inspeksjon av alle nyere helikopter av typen AS350, AS550 og EC130. Airbus Helicopters karakteriserer inspeksjonen som en «føre var»-inspeksjon for å ivareta luftdyktigheten til helikoptertypen.

Helikopteret som havarerte hadde fløyet knapt 73 timer fra det var fabrikknytt. Havarikommisjonen har ingen indikasjoner på at helikopteroperatøren, Helitrans AS, har utført arbeid utover foreskrevet visuell inspeksjon i det nevnte området.

Undersøkelsene av ulykkeshelikopteret er ikke avsluttet, og Havarikommisjonen har foreløpig ikke fastslått hvorvidt svikt i aksel-forbindelsen mellom motor og hovedgirboks har bidratt til ulykken. For å få en fullstendig forståelse av ulykken vil Havarikommisjonen sammenholde all informasjon fra undersøkte komponenter, eventuelle data fra lagringsenhet, ulykkessted, vitner og andre som har vært involvert i produksjon, vedlikehold og drift av helikopteret.

Minneenheten fra helikopterets lagringsenhet er fortsatt til undersøkelse. Enheten var mer varmeskadd enn første observasjon indikerte.

Manngard. Foto SHT
Mannskap fra sivilforsvaret ledet av politiet går manngard i søk etter komponenter fra helikopteret. Foto: SHTMinneenheten fra datalagringsenheten (Appareo Vision 1000). Foto: SHT


Siste løft. Foto SHT
Siste løft med komponenter fraktes ned fra ulykkesstedet. Foto: SHT


Komponentene. Foto SHT
Komponentene fra LN-OFU lagt ut i Havarikommisjonens hangar. Foto: SHT

Sist oppdatert: 22.10.2019

Sted
Skoddevarre, syd for Alta i Finnmark
Hendelsesdato
31.08.2019
ICAO flyplassindikator
ENAT
Luftfartøy
Airbus Helicopter AS 350 B3 Ecureuil
Operatør
Helitrans AS
Reg. merke
LN-OFU
Flygeforhold
VMC
Fylke
Finnmark
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart