Undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse ved Øvregården i Marnardal kommune, Aust-Agder

Beskrivelse

Etter kraftig snøfall på Sørlandet ble Pegasus Helicopter AS engasjert av Agder Energi for å gjøre en kraftlinjeinspeksjon. Under befaring langs en linje 18. januar 2018 kom helikopteret uforvarende nær en kryssende linje.

Bare tilfeldigheter forhindret at helikopteret traff den kryssende linjen og hendelsen er klassifisert som alvorlig. Et hovedtema i undersøkelsen er merking av kryssende linjer. 21. juni 2018 traff et annet helikopter, OH-HNX, en kryssende linje. Likhetene ved disse to hendelsene gjør at undersøkelsene og utgivelsene av rapportene gjøres samlet.

Status for undersøkelsen

Faktainformasjonen er i hovedsak innhentet, men mye analyse og rapportutforming gjenstår.

Sist oppdatert: 18.01.2019

Sted
Ved Øvregården, Marnardal kommune, Aust-Agder
Hendelsesdato
18.01.2018
Luftfartøy
Airbus Helicopter AS 350 B3 Ecureuil
Operatør
Pegasus Helicopter AS
Reg. merke
LN-OST
Flygeforhold
VMC
Fylke
Aust-Agder
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart