Undersøkelse av luftfartsulykke ved Svolvær lufthavn Helle

Beskrivelse

Ulykken skjedde søndag 11. februar kl. 2036. Flyet skulle ut på en VFR nattflyging fra Svolvær til Tromsø. Etter avgang, da flyet hadde nådd ca. 500 fot høyde, begynte det å svinge til høyre. Det mistet imidlertid raskt høyde og traff sjøen med stor kraft ikke langt fra baneenden. Det var to personer om bord som kort tid etter ulykken ble funnet omkommet.

Havarikommisjonen har innhentet og analysert mye informasjon i forbindelse med ulykken.

Flyet er hevet og den tekniske gjennomgangen av flyet og vrakdeler er avsluttet. Det er ikke gjort funn som peker mot at det var tekniske feil ved flyet.

Undersøkelsen viser at avgangen fra Svolvær lufthavn Helle skjedde i det som blir omtalt som en usedvanlig mørk natt. Flygingen ble foretatt etter de visuelle flygereglene (VFR), noe som tilsier at det skal finnes visuelle referanser utenfor flyet. Nord for flyplassen er det få eller ingen lys som kan tjene som referanse for å holde kurs og stilling på flyet. Mye peker derfor mot at de to om bord kort tid etter avgang mistet kontroll over flyet grunnet manglende visuelle referanser.

Den videre undersøkelsen vil blant annet se nærmere på kravene til opplæring og opprettholdelse av rettighetene til å fly såkalt VFR-natt.

 IMG_3377001002

Heving av den høyre vingen. Foto: SHT

IMG_0372 beskåret

Feste av løftestropp på 75 meters dyp. Foto: SHT

IMG_0551 justert

Hovedvraket på vei opp av sjøen. Foto: SHT

Sist oppdatert: 20.04.2018

Sted
Svolvær lufthavn Helle, ENSH
Hendelsesdato
11.02.2018
ICAO flyplassindikator
ENSH
Luftfartøy
Piper PA-28 Cherokee/Arrow/Archer m.fl.
Operatør
Tromsø Flyklubb
Reg. merke
LN-TOS
Flygeforhold
VMC
Fylke
Nordland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat (klubb)
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Single-engine, Stempelmotor
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart