Undersøkelse av luftfartsulykke i sjøen utenfor helikopterbasen ved Barentsburg på Svalbard

Beskrivelse

Den 26. oktober 2017 klokken 15:08 lokal tid havarerte et Mi 8AMT helikopter med 8 personer ombord. Helikopter fløy over Isfjorden fra Pyramiden tilbake til hjemmebasen ved Barentsburg på Svalbard (ENBA). Siste kontakt med AFIS ved Svalbard lufthavn Longyear skjedde 15:06 lokal tid da det ble bedt om å kontakte basen ved Barentsburg. Klokka 15:30 meldte mottaker ved Barentsburg helikopteret savnet til AFIS Longyear. Helikopteret ble senere funnet i sjøen på 209 meters dyp omtrent 2 kilometer fra land nordøst for helikopterbasen.

Statens havarikommisjonen for transport undersøker helikopterulykken med bistand fra den russisk havarikommisjonen, MAK. Søk- og hevingsarbeidet har vært i tett samarbeid med Sysselmannen på Svalbard, politi og andre nasjonale og russiske aktører.

Helikopterets skrog, halebom, samt Cockpit Voice Recorder (CVR) og GPS-enheter ble hevet den 4. november. Flight Data Recorder (FDR) var separert fra helikopteret og ble funnet sterkt skadd og uten minnemodul en dag senere. Basert på tilstanden til de delene av FDR som er funnet ble videre særskilt søk etter minneenheten avsluttet den påfølgende dag. Hverken FDR eller CVR var utstyrt med undervanns lokaliseringsenhet (ULB).

Havarikommisjonen brakte CVR og GPS-enheter til Moskva for avlesing og analyse i samarbeid med den russiske havarikommisjonen MAK (Interstate Aviation Committee, IAC). Alle lydfiler er lastet ned, deriblant fra helikopterets siste tur. Det vil gjøres videre analyse av lydfilene. Det vil forsøkes å gjøre en frekvensanalyse for å avdekke om det kan ha vært tekniske feil i roterende komponenter forut for ulykken. Kun en av to GPS-enheter hadde lagret data om flyets bevegelser som hastighet, høyde og kurs.

Helikopteret ble fraktet til Hammerfest hvor det ble omlastet på en ny båt for videre frakt til et leid lokale med havneforbindelse i Stavangerområdet. Her vil det gjøres videre undersøkelser med deltakelse fra MAK og helikopterfabrikanten.

Resultat fra undersøkelsen av helikopter, CVR og GPS vil settes sammen og vil videre bli sammenholdt med øvrig informasjon som intervju, vær, operative bestemmelser, selskapsspesifikke bestemmelser og annet.

Det var åtte personer om bord. Helikopteret var ikke utstyrt flyteelementer eller flåte, men passasjerene hadde redningsvester. Disse er ikke blitt tatt i bruk. Ingen personer var inne i helikopteret da det ble funnet. En person er funnet i sjøen. Videre opplysninger om de savnede må rettes til Sysselmannen.

Status for undersøkelsen

Den tekniske gjennomgangen av helikopteret er nå avsluttet. Gjennomgangen ble utført av Statens havarikommisjon for transport (SHT) sammen med den Russiske havarikommisjonen( Interstate Aviation Committee (IAC)) og eksperter fra helikopterprodusenten.   Så langt er det ikke gjort tekniske funn som kan bidratt til ulykken. Helikopteret er nå forseglet.

Videre undersøkelser

Undersøkelsene vil fortsette med intervjuer i Russland i januar 2018.

 Sealed helicoper

Helikopteret har blitt undersøkt og forseglet. Foto: SHT

Nyhetssaker publisert i forbindelse med undersøkelsen:

Helikopterulykke på Svalbard: Havarikommisjonen er på vei 27.10.2017

Helikopterulykke på Svalbard: Havarikommisjonen mønstrer på bergingsfartøy 30.10.2017

Helikopterulykke på Svalbard: Oppdatering 31.10.2017

Helikopterulykke på Svalbard: Helikopteret er hevet 04.11.2017

Helikopterulykke på Svalbard: Havarikommisjonen avslutter arbeidet på ulykkesstedet 08.11.2017

Helikopterulykke på Svalbard: Analyse av CVR og GPS i gang 09.11.2017

Sist oppdatert: 18.12.2017

Sted
I sjøen utenfor helikopterbasen ved Barentsburg, Svalbard
Hendelsesdato
26.10.2017
Operatør
Convers Avia Airlines JSC
Reg. merke
RA-22312
Fylke
Svalbard/Jan Mayen
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
FIR/AOR
ENOB (Bodø FIC/OFIR)
Skriv ut
Rapporter samme kategori luftfart