Undersøkelse av luftfartsulykke ved Nordre Dyttholknatten, Sør-Aurdal, Oppland

Beskrivelse

Den 1. august 2017 traff LN-NRB fjellsiden på vestsiden av Nordre Dyttholknatten i Sør-Aurdal kommune. Flygeren omkom, og det oppstod brann. Flyet ble totalt ødelagt.

Ulykken skjedde i meget bratt terreng, og delene av flyet ble spredd utover et større område, tildels i brattheng hvor det krevdes tausikring for å komme til. Delene av flyet er fraktet til SHT for undersøkelse.

Videre vil vitneutsagn, radarplott fra lufttrafikkradar og værraporter være viktige informasjonskilder for undersøkelsen.

Sist oppdatert: 24.08.2017

Sted
Nordre Dyttholknatten, Sør-Aurdal, Oppland
Hendelsesdato
01.08.2017
Luftfartøy
Øvrige motorfly
Operatør
Nedre Romerike Flyklubb
Reg. merke
LN-NRB
Flygeforhold
VMC
Fylke
Oppland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Single-engine, Stempelmotor
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart