Undersøkelse av luftfartsulykke i Bergen havn

Beskrivelse

10. mai 2017 var et britiskregistrert helikopter av typen Airbus Helicopters AS 350 B3 med tre personer ombord i ferd med å lande på helikopterdekket på yachten Bacarella, da det kom ut av kontroll og styrtet i sjøen. Helikopteret, som var utstyrt med nødflytemidler (Emergency Floatation System), ble liggende opp ned i sjøen. En person ble alvorlig skadet og to lettere skadet.

Tre havariinspektører fra Statens havarikommisjon for transport har, med assistanse av havariinspektører fra den britiske havarikommisjonen, foretatt undersøkelser i Bergen. Undersøkelsene har bestått av samtaler med sentrale vitner, undersøkelser om bord i yachten, undersøkelser av helikopteret, samt innhenting av dokumentasjon. Havarikommisjonen har blant annet fått tilgang til fotodokumentasjon av ulykken. Opptakene er fra flere posisjoner hvorav et er fra skipets eget overvåkningskamera ved helikopterdekket. Skipets opptak viser at et trekk som var laget for å dekke et drivstoffanlegget, som nylig var tatt om bord på helikopterdekket, ble løftet opp av helikopterrotorens luftstrøm hvoretter det traff rotordisken. Fartøysjefen har forklart at han oppdaget trekket som kom opp mot helikopteret og at han forsøkte å løfte helikopteret unna ved å stige. Trekket traff likevel rotordisken. Deretter synes helikopteret å ha kommet ut av kontroll. Det roterte om sin egen akse og fortsatte bakover bort fra yachten før det traff sjøen med halen først.

Fartøysjefen aktiverte helikopterets nødflytemidler slik at det ikke sank. Videre kom en båt fra Redningsselskapet raskt bort til helikopteret. Til sammen medvirket dette til at de tre om bord ble berget opp fra vannet etter kort tid.

Havarikommisjonen har undersøkt helikoptervraket og sikret alle registratorer. Havarikommisjonen fortsetter arbeidet med å avdekke faktorer som ledet fram til at ulykken kunne skje.

Deltakelsen fra den britiske havarikommisjonen er hjemlet i det felleseuropeiske regulativet for undersøkelser av luftfartsulykker, og har bakgrunn i at helikopteret er britisk. Den franske havarikommisjonen og det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har også utnevnt representanter som etter behov vil bistå SHT i ulykkesundersøkelsen.

Sist oppdatert: 12.05.2017

Sted
Bergen havn
Hendelsesdato
10.05.2017
ICAO flyplassindikator
ENBR
Luftfartøy
Airbus Helicopter AS 350 B3 Ecureuil
Operatør
HQ Aviation Ltd, UK
Reg. merke
G-HKCN
Flygeforhold
VMC
Fylke
Hordaland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart