Undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse 70NM NNØ for Bergen

Beskrivelse

Mandag 14. November 2016 fikk SAS rute SK4144 underveis fra Bergen til Ålesund kontrollproblemer da flyet kom inn i sterk ising.

Flyet, en ATR 72-212A, var på vei opp mot den planlagte marsjhøyden 17 000 ft, da det ikke kunne fortsette klatringen på grunn av sterk ising i omlag 15 000 ft. Dette til tross for at flyets anti- og avisingssystemer var aktivert. Besetningen besluttet å svinge ut mot kysten, dels for å komme seg ut av isingsforholdene, og dels for å unngå å fly over fjellområder. Like etter at svingen var påbegynt, fikk besetningen problemer med å kontrollere flyet som krenget ukontrollert og mistet betydelig høyde.

Besetningen gjenvant kontrollen over flyet og kom seg ut av isingsområdet. Isen på flyet forsvant, og flygingen ble gjennomført langs en mer vestlig rute enn først planlagt. Flyet landet deretter normalt på Ålesund lufthavn, Vigra.

Både den franske og den danske havarikommisjonen har oppnevnt akkrediterte representanter som, sammen med spesialister fra fabrikanten ATR, vil bistå SHT med undersøkelsen.

Status for undersøkelsen

Undersøkelsen pågår. 

 

Sist oppdatert: 07.11.2017

Sted
70 NM NNØ for Bergen
Hendelsesdato
14.11.2016
Luftfartøy
ATR 72
Operatør
Jet Time A/S
Reg. merke
OY-JZC
Flygeforhold
IMC
Fylke
Sogn og Fjordane
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme kategori luftfart