Undersøkelse av luftfartsulykke ved Turøy, Hordaland

Beskrivelse

Et Airbus Helicopters EC 225 LP på vei fra Gullfaks B til Bergen lufthavn Flesland 29. april 2016 mistet hovedrotoren og styrtet på en holme øst for Turøy. Samtlige 13 personer ombord mistet livet i ulykken.

Det har gått et år siden helikopterulykken ved Turøy 29. april 2016. Havarikommisjonen publiserer nå en ny foreløpig rapport.

Foreløpig rapport på engelsk.

Norsk sammendrag av foreløpig rapport.

I tråd med forordning (EU) No. 996/2010 artikkel 16 utgir Statens havarikommisjon for transport (SHT) en foreløpig rapport 12 måneder etter ulykken. Denne rapporten er foreløpig og ikke en fullstendig framstilling av SHTs undersøkelser i forbindelse med ulykken.

Den foreløpige rapporten er omfattende, men inneholder i hovedsak faktaopplysninger. Rapporten beskriver hendelsesforløpet i ulykken, samt bakgrunnen og omstendigheter omkring flygingen. Videre omhandler rapporten søket etter deler, en teknisk beskrivelse av helikopteret og detaljer fra det omfattende undersøkelsesarbeidet som fortsatt pågår. Rapporten inneholdes også en kort analyse og informerer om gjenstående arbeid.

Havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetstilrådinger på dette stadiet i undersøkelsen.

Undersøkelsen fortsetter. Den endelige rapporten vil bli Havarikommisjonens offisielle dokument om ulykken og undersøkelsen.

Den foreløpige rapporten utgis i sin helhet på engelsk.

Det norske sammendraget inneholder kun en oversettelse av Summary og kapittel 3 Further investigations. Lesere som ønsker å få en fullstendig oversikt over ulykken og undersøkelsen, anbefales å lese den engelske rapporten.

Informasjon publisert i undersøkelsens innledende fase

01.06.2016: Helikopterulykken: Ny foreløpig rapport

27.05.2016: Helikopterulykken: Informasjon til publikum om eventuelle funn i området

27.05.2016: Helikopterulykken: Oppdatert foreløpig rapport

13.05.2016: Helikopterulykken: Foreløpig rapport

13.05.2016: Helikopterulykken: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse kl. 1830 i forbindelse med avgivelse av første foreløpige rapport

06.05.2016: Helikopterulykken: Søk etter deler gjenopptas

02.05.2016: Helikopterulykken: Pressekonferanse ved Haakonsvern tirsdag 3. mai kl. 1400

02.05.2016: Helikopterulykken: Data- og taleregistratoren er avlest og informasjonen er av god kvalitet

01.05.2016: Helikopterulykken: Arbeidet fortsetter

29.04.2016: Helikopterulykken: Recorderen er hentet opp

29.04.2016: Helikopterulykken: Havarikommisjonen har startet arbeidet på ulykkesstedet

29.04.2016: Helikopterulykke ved Turøy i Hordaland

 

 

Foreløpige rapporter og bilder til nedlastning

Sted
Turøy, Hordaland
Hendelsesdato
29.04.2016
ICAO flyplassindikator
ENBR
Luftfartøy
Øvrige helikoptre
Operatør
CHC Helikopter Service
Reg. merke
LN-OJF
Flygeforhold
VMC
Fylke
Hordaland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Kontinentalsokkel
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart