Temaundersøkelse av hendelser med høyderorskontroll på Boeing 737NG

Beskrivelse

Havarikommisjonen viser til rapport SL 2015/01 og de undersøkelsesfunn som der ble gjort. Etter at nevnte rapport ble avgitt, er SHT blitt kjent med flere hendelser hvor det under innflygning/landing har vært behov for å benytte større krefter enn normalt på Boeing 737-600/700/800NG høyderorskontroll. Statens havarikommisjonen for transport har besluttet å iverksette en temaundersøkelse og som hovedsakelig er basert på ferdskriverdata fra i størrelsesorden 800 000 flyginger i perioden 2003 og fram til i dag.

Sist oppdatert: 14.03.2016

Sted
Temaundersøkelse
Hendelsesdato
01.07.2016
Luftfartøy
Boeing 737-600/700/800
Reg. merke
Diverse
Type hendelse
Luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart