Rapport om tilleggsundersøkelse - luftfartsulykke ved Torghatten nær Brønnøysund 6. mai 1988 med DHC-7-102, LN-WFN

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Under innflyging i skyer til Brønnøysund lufthavn kolliderte flyet med fjellet Torghatten. Alle 36 om bord mistet livet.

Ulykken ble undersøkt, og offentlig rapport om undersøkelsen utgitt i august 1989 (se Rapport 1989/04). Denne tilleggsundersøkelsen har blitt utført fordi det oppsto tvil om hvorvidt forstyrrelser fra mobiltelefoner kan ha vært en årsaksfaktor.

Basert på tilleggsundersøkelsen av ulykken mener SHT at hendelsesforløpet ikke var påvirket av forstyrrelser fra mobiltelefonene om bord. Denne rapporten inngår med dette som et supplement til den opprinnelige rapporten - som dermed blir stående uendret.

Sted
Torghatten vest sydvest av Brønnøysund (BNN), 6524N 01205E
Hendelsesdato
06.05.1988
ICAO flyplassindikator
ENBN
Luftfartøy
Øvrige motorfly
Operatør
Widerøes Flyveselskap AS
Reg. merke
LN-WFN
Flygeforhold
IMC
Fylke
Nordland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart