Rapport om luftfartsulykke i Haustreisdalen, Grane i Nordland 24. mai 2011 med Eurocopter SA 315 B Lama LN-ODD operert av Nordlandsfly AS

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Nordlandsfly hadde påtatt seg å utføre lasteoppdrag med et Eurocopter SA 315 B Lama helikopter i forbindelse med anleggsarbeid ved en kraftlinje i Nordland. Under senkning av underhengende hiv, traff helikopterets hovedrotor ytterst på en mastetravers hvorpå det ble nødvendig å foreta en umiddelbar nødlanding. Nødlandingen skjedde i skrånende terreng og ble meget hard. Fartøysjefen og passasjeren ble alvorlig skadet. Helikopteret ble totalskadet.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding i forbindelse med denne rapporten.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL 2013/06T

Ulykken med LN-ODD har vist at hovedrotoren kolliderte med traversen og som igjen resulterte havari. Kollisjonen ville ha vært unngått dersom det hadde vært fløyet med større sikkerhetsmargin mellom strukturen og helikopteret. Rapport "Sikkerhetsstudie innlands helikopter" beskriver at kollisjon med strukturer har ført til mange havarier. Det eksisterer ikke noe spesifikt forskriftskrav eller bransjestandard til minimum sikkerhetsavstand.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) tilrår Luftfartstilsynet, gjennom sitt lederverv i Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FSF) vurderer å etablere en bransjestandard for minimum sikkerhetsavstand mellom strukturer og helikoptre under flyging og at dette bekjentgjøres for kundene.

Sted
Haustreisdalen, Grane i Nordland
Hendelsesdato
24.05.2011
Luftfartøy
Eurocopter SA315 Lama
Operatør
Nordlandsfly AS
Reg. merke
LN-ODD
Flygeforhold
VMC
Fylke
Nordland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart