Rapport om luftfartsulykke i Kåfjorddalen i Troms 7. april 2010 med Piper PA 28-161, LN-TOS

Download Last ned rapport

Beskrivelse

En privat flyger fløy sammen med en passasjer for å se på et hus i Kåfjorddalen i Troms da flyet traff en taubane. Deler av halen og høyre vinge ble revet av og flyet var nær ved å havarere. Fartøysjefen fikk imidlertid kontroll over flyet og landet senere på Tromsø lufthavn Langnes.

Taubanen hadde installert et varslingsanlegg av typen Obstacle Collision Avoidance System (OCAS), men hverken lysvarslingen eller lydvarslingen via flyets radio ble registrert av flygeren. Undersøkelsen har avdekket at varsellysene var lite effektive. Videre har systemet en grunnleggende svakhet ved at lydvarsel bare tillates sendt på 6 radiofrekvenser. Disse frekvensene samsvarer ikke nødvendigvis med de frekvensene som benyttes til radiokommunikasjon i området og må bevisst stilles inn manuelt for at varsel skal mottas. Havarikommisjonen mener at Luftfartstilsynet ikke har gitt de nevnte problemstillingene nødvendig vekt da de godkjente operativ bruk av systemet.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2013/02T

Et stort antall OCAS-installasjoner er for tiden er ute av drift.

Statens havarikommisjon for transport tilrår derfor at Luftfartstilsynet straks må finne kompenserende tiltak for å sikre at luftfartshindringer med OCAS-installasjoner får en tilfredsstillende merking/varsling.

Sikkerhetstilråding SL nr. 2013/03T

Statens havarikommisjon for transport mener at vanskelig tilgjengelig og delvis misvisende informasjon om OCAS-installasjonene er med på å redusere varslingseffekten.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at informasjonen om systemets virkemåte, aktive frekvenser og de enkelte installasjonenes plassering må forbedres vesentlig for at viktige målgrupper skal kunne nås.

Sikkerhetstilråding SL nr. 2013/04T


Statens havarikommisjon for transport mener at framtidige systemer for varsling av luftfartshindre bør basere seg på lett tilgjengelig utstyr/metode som for eksempel bruk av GPS og elektroniske kart. Databasen over hindre finnes allerede hos NRL.

Statens havarikommisjon for transport tilrår derfor at Luftfartstilsynet i samarbeid med en kartleverandør finner en løsning slik at denne informasjonen kan gjøres praktisk tilgjengelig for aktuelle brukergrupper.

Sted
Kåfjorddalen, Troms
Hendelsesdato
07.04.2010
ICAO flyplassindikator
ENTC
Luftfartøy
Piper PA-28 Cherokee/Arrow/Archer m.fl.
Operatør
Tromsø Flyklubb
Reg. merke
LN-TOS
Flygeforhold
VMC
Fylke
Troms
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat (klubb)
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Single-engine, Stempelmotor
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart