Rapport om luftfartsulykke på Oslo lufthavn Gardermoen 29. mars 2012 med Boeing 737-600, LN-RRY (SAS4525)

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Flyet ble påført materielle skader da en flybro ikke lot seg kontrollere. Flyets fremste dør ble totalskadet, men ingen personer ble skadet. Havarikommisjonens vurdering er at kombinasjonen av tre faktorer medvirket til luftfartsulykken: På grunn av en medisinsk-nødsituasjon åpnet purser flydøra før brokjører hadde gitt klarsignal. Brokjører fortsatte med tilknytning av flybroa selv om flydøra var åpen. Flybroa hadde en latent teknisk feil.

Sted
Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM)
Hendelsesdato
29.03.2012
ICAO flyplassindikator
ENGM
Luftfartøy
Boeing 737-600/700/800
Operatør
SAS
Reg. merke
LN-RRY
Flygeforhold
VMC
Fylke
Akershus
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart