Rapport om luftfartsulykke på Oslo lufthavn Gardermoen 29. mars 2012, kollisjon på bakken mellom SAS4045 og NAX765 operert av henholdsvis Scandinavian Airlines og Norwegian Air Shuttle

Download Last ned rapport

Beskrivelse

I denne luftfartsulykken på Gardermoen kolliderte et rutefly fra SAS med et rutefly fra Norwegian på bakken, under henholdsvis pushback og taksing. Vingetippen på Norwegian-flyet ble revet av da de to flyene traff hverandre. Høyderor på venstre og høyre side på SAS-flyet ble skadet. Det oppsto ingen personskader. Kollisjonsfaren ble initiert ved at flygebesetningen i SAS-flyet iverksatte pushback uten at klarering var innhentet fra kontrolltårnet. Det var ikke rom for samtidig pushback og taksing, og ingen andre aktører så kollisjonsfaren. Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding i denne rapporten.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2013/01T 

I denne luftfartsulykken på Gardermoen kolliderte et rutefly fra SAS med et rutefly fra Norwegian på bakken, under henholdsvis pushback og taksing. Kollisjonsfaren ble initiert ved at flygebesetningen i SAS-flyet iverksatte pushback uten at klarering var innhentet fra kontrolltårnet. SAS-flygerne var i ferd med å gjennomføre et opplæringsprogram, LIFUS (Line flying under supervision). Det innebar at de vante rollene i cockpit var byttet om slik at kapteinskandidaten satt i venstre sete og ivaretok kapteinsrollen, mens fartøysjefen satt i høyre sete og ivaretok styrmannsrollen, i tillegg til instruktørrollen og ansvaret som formell fartøysjef. Havarikommisjonen mener at rollebytte og merbelastning for flygerne i forbindelse med gjennomføring av LIFUS-programmet påvirket flygernes yteevne negativt.

Statens havarikommisjon tilrår SAS å gjennomføre en risikovurdering, som ledd i selskapets Fatigue Risk Management, av instruksjon generelt og LIFUS-programmet spesielt, med fokus på merbelastning for flygerne.

 

Sted
Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM)
Hendelsesdato
29.03.2012
ICAO flyplassindikator
ENGM
Luftfartøy
Boeing 737-600/700/800/ Boeing 737-600/700/800
Operatør
Norwegian Air Shuttle/ SAS
Reg. merke
LN-NON / LN-RCY
Flygeforhold
VMC
Fylke
Akershus
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging/ Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)/ Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart