Rapport om alvorlig luftfartshendelse ved Hønefoss 10. juni 2007 med Reims Aviation SA F182Q, LN-HOA

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Flyet var nylig modifisert med dieselmotor og ny propeller da det etter 11:20 flytimer mistet propellen under flyging. Det ble nødlandet på et jorde. Ingen kom tilskade.

Modifikasjonen var godkjent av EASA. Undersøkelsen har blant annet vist at det er et potensiale for sikkerhetsforbedringer knyttet til verifikasjon av tiltrekkingsmoment ved montering, kvalitet til festebolter og godkjenningsprosessen. SHT anser at det på et generelt grunnlag burde være krav for å dokumentere moment og SHT har tidligere fremmet sikkerhetstilrådning knyttet til dette. Boltene som ble benyttet hadde en kvalitet som var lavere enn det som kan forventes av denne type bolter i flyindustrien.

I dette tilfellet medførte modifikasjonen med motorbytte at sannsynligheten for resonans økte samtidig som tålegrensen for resonans sank. SHT mener derfor at samspillet mellom motor og propell burde vektlegges spesielt under en sertifisering av denne type modifikasjon.

Sted
Hønefoss, Buskerud
Hendelsesdato
10.06.2007
Luftfartøy
Cessna 182 Skylane
Operatør
Privat
Reg. merke
LN-HOA
Flygeforhold
VMC
Fylke
Buskerud
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Privat
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Single-engine, Stempelmotor
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart