Rapport om luftfartsulykke i Rostadalen, Målselv i Troms 4. februar 2009 med Eurocopter AS 350 B3, LN-OAO operert av Heli-Team AS

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Helikopteret kom inn over snødekt, vegetasjonsløst fjellterreng i grensetraktene mot Sverige. Fartøysjefen valgte å førevarslande i påvente av bedre sikt. I forbindelse med landingen kom helikopteret ut av kontroll og havarerte, sannsynligvis som følge av at halerotorbeskytteren (tail guard) og nedre del av halefinnen satte seg fast i snøen. Fartøysjefen omkom, mens passasjeren slapp fra ulykken med lettere skader.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2011/02T

Ulykker under manøvrering med utilstrekkelige visuelle referanser forekommer ofte ifølge analyser foretatt av et europeisk helikoptersikkerhetsteam (EHEST). Ulykken med LN-OAO og flere tidligere ulykker i Norge tyder på at funnene er representative også for situasjonen i Norge. Ny teknologi forventes å kunne redusere bransjens tilbøyelighet til risikovillighet i forbindelse med ”pressing” i dårlig vær og manglende overholdelse av minstehøyder i underveisfasen.

SHT tilrår Luftfartstilsynet å engasjere seg og legge til rette for at ny teknologi (eksempelvis radiohøydemåler og lettvektsopptaker) snarest mulig tas i bruk som ett av flere virkemidler for å nå målsettingen om betydelig bedret sikkerhet i helikopter innlandsoperasjonene i Norge.

 

Sted
Rostadalen, Målselv i Troms
Hendelsesdato
04.02.2009
Luftfartøy
Eurocopter AS350 Ecureuil
Operatør
Heli-Team AS
Reg. merke
LN-OAO
Flygeforhold
VMC
Fylke
Troms
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart