Rapport om alvorlig luftfartshendelse på Oslo lufthavn Gardermoen 25. februar 2010 med Airbus A320-214 VP-BWM, operert av Aeroflot Russian Airlines

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Luftfartøyet takset feil og tok av fra en parallell taksebane til rullebanen de hadde avgangsklarering for. Flygebesetningen oppdaget ikke at de hadde tatt av fra en taksebane før dette ble opplyst av flygeleder etter avgang. Undersøkelsen har avdekket at faktorer som bidro til hendelsen var å finne hos de involverte aktørene, dvs. flyselskapet, kontrolltårnet og lufthavnen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2010/12T

Det er en risiko for at flygebesetninger benytter taksebane istedenfor rullebane til avgang. Risikoen er størst ved flyplasser som har taksebaner parallelt med rullebane. Aeroflot Russian Airlines hadde ikke prosedyre dokumentert i SOP for verifisering av posisjon før avgang.

Havarikommisjonen tilrår Aeroflot Russian Airlines å endre SOP (Standard Operation Procedures) med tilhørende sjekkliste, slik at fartøysjef og styrmann i fellesskap skal verifisere at de befinner seg på riktig intersection, på avgangsbanen de er klarert for, og i riktig kompassretning, før avgangsprosedyren iverksettes.

 

Sted
ENGM, Oslo lufthavn Gardermoen
Hendelsesdato
25.02.2010
ICAO flyplassindikator
ENGM
Luftfartøy
Airbus A319/320/321
Operatør
Aeroflot
Reg. merke
VP-BWM
Flygeforhold
VMC
Fylke
Akershus
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart