Rapport om alvorlig luftfartshendelse på Sandefjord lufthavn Torp 26. mars 2006 med Airbus A321 OY-VKA operert av My Travel Airways

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Under landing på snødekket rullebane 18 skled flyet helt ut i enden på rullebanen og kolliderte med et antennefundament. BA målt med BV-11 på 8 mm våt snø var 32-33-31. Flyet stoppet med nesehjulet mot fundamentet og med høyre hovedhjul helt på kanten av rullebanen. Crew 2+5, pax 210 voksne og 6 barn, ble evakuert via venstre fremre dør og trapp. Ingen personskader. Flyet ble tauet inn til oppstillingsplassen. Skadet nesehjul og liten bulk i flyskroget på høyre side ut for nesehjulet. Foreløpige undersøkelser indikerte at friksjonen var mindre enn de målte tallene indikerte. Videre undersøkelser viser at det ikke var feil på flyets bremsesystemer, men flyets effektive friksjon var i størrelsesorden POOR/DÅRLIG. Den målte og rapporterte friksjonen var i størrelsesorden MEDIUM. SHT fremmer 3 tilrådinger til MyTravel Airways Scandinavia/Thomas Cook Airlines Scandinavia, og 2 tilrådinger til Sandefjord lufthavn Torp. SHT arbeider også med en generell temaundersøkelse om glatte rullebaner som ventes å bli utgitt i 2010.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2010/08T

Under landing på glatt rullebane kolliderte OY-VKA med Localizer Monitoring antennefundament som stakk opp over rullebaneoverflaten.

SHT tilrår at Sandefjord lufthavn Torp utfører en risikovurdering av sikkerhetsområdene rundt rullebanen.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2010/07T

SHT har funnet at Sandefjord lufthavn Torp hadde godt dokumenterte vinter vedlikeholdsprosedyrer, men at det hersket usikkerhet omkring praktisering av prosedyrene.

SHT tilrår at Sandefjord lufthavn Torp bruker denne hendelsen i opplæringen av sitt personell i vintervedlikehold.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2010/06T

Under landing på kontaminert/glatt rullebane landet OY-VKA lengre inn på rullebanen som følge av avvik fra optimale prosedyrer for slike landinger. Videre var det indikasjoner på usikkerhet hos besetningen med hensyn til Auto Brake systemets funksjon.

SHT tilrår at MyTravel Airways Scandinavia/Thomas Cook Airlines Scandinavia bruker denne hendelsen i opplæring av sine flygere i vinteroperasjoner.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2010/05T

SHTs undersøkelser viser at det er dårlig (POOR) bremseeffekt på rullebaner dekket med fuktig kontaminasjon (løs tørr snø og nysnø, våt snø, "slush") ved en duggpunkts-spredning mindre enn 3 K.

SHT tilrår at MyTravel Airways Scandinavia/Thomas Cook Airlines Scandinavia evaluerer om selskapets praktisering av FC verdi for fuktig kontaminasjon gir tilstrekkelige sikkerhetsmarginer.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2010/04T

Ved landing på rullebane dekket av 8 mm nysnø, med en lufttemperatur på -2 °C og duggpunktstemperatur på -3 °C opplevde besetningen meget dårlig bremseeffekt (POOR) mens det var rapportert MEDIUM.

SHT tilrår at MyTravel Airways Scandinavia/Thomas Cook Airlines Scandinavia evaluerer om prosedyrene for bruk av Airbus’ konsept for ”fluid contaminant” gir tilstrekkelige sikkerhetsmarginer ved beregning av landingsdistanse på kontaminert rullebane.

 

Sted
Sandefjord lufthavn Torp (ENTO)
Hendelsesdato
26.03.2006
ICAO flyplassindikator
ENTO
Luftfartøy
Airbus A319/320/321
Operatør
MyTravel Airways Scandinavia/Thomas Cook Airlines Scandinavia
Reg. merke
OY-VKA
Flygeforhold
VMC
Fylke
Vestfold
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart