Rapport om luftfartsulykke på Hammerfest lufthavn 1. mai 2005 med DHC-8-103 LN-WIK operert av Widerøes flyveselskap AS

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Hard landing under svært varierende vindforhold. Høyre hovedunderstell kollapset. Flyet skled ca. 700 m langs rullebanen og stanset like utenfor høyre banekant. Tre personer ble lettere skadet. Undersøkelsene har vist at flyet ble utsatt for et kraftig medvinds vindkast like før utflating. Avbrutt landing ble initiert, men dette forhindret ikke at flyet traff bakken med stor kraft. Lufthavnen har spesielle vind- og turbulensforhold ved vindretning sydøst og nordvest over en viss styrke på grunn av terrengforholdene. Rapporten inneholder 7 sikkerhetstilrådinger.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/27T

Flygerne kjente ikke igjen lydvarselet for ”beta range” som kommer på når betasperrene blir løftet uforvarende under flyging.

Havarikommisjonen tilrår at Widerøe vurderer om flygernes kunnskaper og bevissthet om dette systemet kan forbedres.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/26T

Ved denne ulykken var vindmåleren på Storfjellet ute av drift. Denne vindmåleren er avgjørende for å bestemme høydevind og den generelle vindretning i forhold til vindsektorene i advarselen i AIP Norge.

Havarikommisjonen tilrår at landing ikke aksepteres dersom denne vindmåleren er ute av drift og det er varslet vind som omfattes av advarselen i AIP Norge.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/25T

AIP Norge inneholder en advarsel om spesielle vindforhold ved Hammerfest lufthavn. Erfaringene fra denne ulykken, og SHTs vindsimulering bekrefter disse forholdene og utdyper årsaken til turbulens og vindskjær ved innflyging til lufthavnen. Erfaringene viser også at den kritiske vindsektoren bør utvides.

Havarikommisjonen tilrår at Avinor vurderer om den kritiske vindsektoren i advarselen om vanskelige vindforhold ved Hammerfest lufthavn bør utvides.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/24T

SHT mener at denne ulykken, sett i sammenheng med ulykken på Vadsø med LN-WIN, har avdekket svakheter i Widerøes konsept for ”supervisory pilot”.

Havarikommisjonen tilrår at Widerøe vurderer om det er behov for å revurdere retningslinjene og instruksen for denne tjenesten.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/23T

SHT har undersøkt to landingshavarier i Widerøe der nødevakueringsprosedyren ikke har fungert som forutsatt. Det er ikke funnet feil på flyenes PA-systemer eller nødlysanlegg og SHT vurderer at årsaken er feil bruk av systemene.

Havarikommisjonen tilrår at Widerøe vurderer om cockpitbesetningens nødtrening kan forbedres.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/22T

SHT har undersøkt to landingshavarier i Widerøe der nødevakueringsprosedyren ikke har fungert som forutsatt. SHT vurderer at selskapets On Ground Emergency Procedure er i for stor grad basert på en evakuering etter en avbrutt avgang og ikke i tilstrekkelig grad ivaretar en hurtig evakuering i forbindelse med et landingshavari eller utforkjøring av rullebane der det er fare for brann.

Havarikommisjonen tilrår at Widerøe vurderer å tilpasse nødprosedyren bedre med tanke på hurtigst mulig nødevakuering.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/21T

Widerøe aksepterte operasjoner på kortbaner med de samme begrensningene for sidevind og medvind som er demonstrert på lange og brede rullebaner (36 kt sidevind og 10 kt medvind). SHT mener at vindforholdene ved de fleste kortbaner i Norge er meget turbulente og uforutsigbare ved visse vindretninger og vindstyrker. Dette kan resultere i plutselig tap av hastighet og stor gjennomsynking i lav høyde.

Havarikommisjonen tilrår at Widerøe vurderer vindbegrensninger avpasset til de lokale forholdene ved de utsatte kortbanene og ikke tillater å planlegge landing med en medvindskomponent på kortbaner under forhold med store variasjoner i vindretning og styrke.

 

Sted
Hammerfest lufthavn (ENHF)
Hendelsesdato
01.05.2005
ICAO flyplassindikator
ENHF
Luftfartøy
DeHavilland DHC-8
Operatør
Widerøes Flyveselskap AS
Reg. merke
LN-WIK
Flygeforhold
VMC
Fylke
Finnmark
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart