Rapport om lufttrafikkhendelse i Bodø terminalområde 27.02.2009, nærpassering mellom LN-KKS operert av Norwegian og LN-KLK

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Nærpassering som klassifiseres som lufttrafikkhendelse der det ikke forelå reel kollisjonsfare. Under nedstigning til Bodø i VMC forhold, med klareringen "unrestricted decent to final", fikk B737-300 fra Norwegian TCAS TA og senere TCAS RA, grunnet kryssende VFR trafikk, en Piper Seneca. Norwegian oppnådde ikke visuell kontakt med privatflyet..Norwegian fulgte TCAS RA instruks om å klatre. SHT peker på sen avgivelse av trafikkinformasjon fra lufttrafikktjenestens side, og videre at det er viktig at flybesetning har fokus på at det gjelder ulike krav til atskillelse mellom luftfartøy i luftrom klasse C og D.

Sted
Bodø terminalområde (TMA)
Hendelsesdato
27.02.2009
ICAO flyplassindikator
ENBO
Luftfartøy
Boeing 737-300/400/500/ Piper PA-34 Seneca
Operatør
Norwegian Air Shuttle/ Privat
Reg. merke
LN-KKS/ LN-KLK
Flygeforhold
VMC
Fylke
Nordland
Type hendelse
Lufttrafikkhendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging/ Privat
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)/ Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Stempelmotor, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart