Rapport om luftfartsulykke i Nordre Etnedal 8. juli 2006 med Rolladen-Schneider Flugzeugbau LS7-WL seilfly LN-GIR operert av Valdres flyklubb

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Seilflyet tapte oppdrift og kom for lavt til å returnere til Fagernes lufthavn Leirin (ENFG). Under forsøk på utelanding fant ikke fartøysjefen egnede utelandingsområder og forsøkte å nødlande i et elveleie. Flyets vinger kolliderte med trær og seilflyet havarerte i elveleiet. Store materielle skader på seilflyet, men fartøysjefen var uskadet. Ulykken er relatert til prosedyrer for utelanding med seilfly og SHT vurderer en sikkerhetstilråding i den forbindelse.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding nr. SL 2009/18T

Fartøysjefen hadde mulighet til å utføre en kontrollert nødlanding på vann. Dette er et alternativ som S/NLF anbefaler og har informert om i Seilflysport 3/06, men det inngår ikke i opplæringen i strekkflyging eller utelanding.

SHT tilrår Seilflyseksjonen i NLF å vurdere å inkludere teoretisk opplæring i vannlanding i utdanningsprogrammet for seilflysertifikat.

 

Sikkerhetstilråding nr. SL 2009/17T

Under utførelse av strekkflyging fløy fartøysjefen langs en rute uten forhåndsdefinerte utelandingsplasser. Han var derfor meget usikker på hvor han kunne utføre en sikker landing og fløy stadig mot lavere terreng i håp om å finne en egnet utelandingsplass. Dette ledet til havari.

SHT tilrår at Valdres Flyklubb forhåndsdefinerer/godkjenner områder med utelandingsplasser.  

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2009/16T

Under strekkflyging fra Fagernes lufthavn Leirin kom fartøysjefen for lavt til å utføre en kontrollert utelanding og havarerte. Valdres Flyklubb hadde utilstrekkelig kompetanse og tilbud om opplæring i strekkflyging for sine medlemmer, og opplæringen i utelandinger var mangelfull.

SHT tilrår at Valdres Flyklubb setter krav til opplæring i strekkflyging og utelandinger før medlemmene får fly strekkflyging.

 

Sted
Etnedal, Oppland
Hendelsesdato
08.07.2006
Luftfartøy
Øvrige seilfly
Operatør
Valdres flyklubb
Reg. merke
LN-GIR
Flygeforhold
VMC
Fylke
Oppland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat (klubb)
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Seilfly (inkl. motorglider)
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart