Rapport om alvorlig luftfartshendelse Oslo lufthavn Gardermoen 22.11.2004 MD81 SAS1457 og Boeing 737-800 SAS336

Download Last ned rapport

Beskrivelse

To fly klarert til å bruke rullebanen samtidig. SAS336 var klarert for landing 01L. Like etter ble SAS1457 klarert for line-up på samme bane. Flygelederen innså konflikten og fikk stoppet SAS1457 før den var kommet inn på rullebanen. SAS1457 hadde passert venteposisjon for CAT I før flyet ble stanset. Begge flygebesetningene fulgte sine klareringer og ingen av dem reagerte på konflikten. Runway Incursion-alarm i flygelederens arbeidsposisjon var aktiv, men ble ikke utløst av taksingen til SAS1457.

Sted
Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM)
Hendelsesdato
22.11.2004
ICAO flyplassindikator
ENGM
Luftfartøy
Boeing 737-600/700/800/ McDonnell Douglas MD-80
Operatør
SAS
Reg. merke
OY-KHC/SE-DYT
Flygeforhold
VMC
Fylke
Oslo
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart