Rapport om alvorlig luftfartshendelse på Tromsø lufthavn 3. oktober 2007 med Beech B200, LN-LTA, operert av Lufttransport og Ford Transit, ZH16641, opperert av ISS Facility Services

Download Last ned rapport

Beskrivelse

En cateringbil kjørte nordover på en internvei som krysser taksebanen ved Lufttransports hangar, mens LN-LTA takset fra hangaren mot rullebanen. LN-LTA oppdaget bilen under uttaksing og bråbremset.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2008/08T

Personer på ferdselsområdet bør til enhver tid ha oversikt over hvor de befinner seg. Dersom det skulle oppstå usikkerhet med hensyn til ferdsel med kjøretøy, bør sjåføren ha et kart tilgjengelig.

SHT tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om det bør innføres krav om at det i alle kjøretøy som ferdes på ferdselsområdet på norske lufthavner skal finnes oppdatert(e) kart over lufthavnen.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2008/07T

Personer på ferdselsområdet bør være i forbindelse med enten plasstjenesten eller lufttrafikk­tjenesten, slik at eventuelle problemer raskt kan avklares.

SHT tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om det bør innføres krav om at det i alle kjøretøy som ferdes på ferdsels­området på norske lufthavner skal finnes fungerende – fastmontert eller portabelt – radio­kommu­nika­sjons­utstyr, samt krav om at alle som ferdes på oppstillingsplattformen skal ha radioforbindelse med plasstjenesten.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2008/06T

De eksisterende kravene til kompetanse, samt opplæringsprogrammet som ligger til grunn for utstedelse/fornyelse av ID-kort som gir adgang til ferdselsområdet ved norske lufthavner bidrar etter havarikommisjonens syn ikke til at kandidatene oppnår tilstrekkelig gode kunnskaper for å kunne ferdes alene på ferdselsområdet på en trygg måte.

SHT tilrår at alle lufthavnoperatører gjennomgår de krav som stilles for å kunne motta/fornye ID-kort som gir adgang til ferdselsområdet. Samtidig bør de foreta en vurdering av de opplæringsmetodene som benyttes, i tillegg til en kvalitetssikring av opplæringsmaterialet mot aktuelle forhold og gjeldende internt, nasjonalt og internasjonalt regelverk.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2008/05T

Det er i dag gitt unntak fra krav om kurs i kommunikasjon for enkelte brukere av norske lufthavner.

SHT tilrår at Luftfartstilsynet vurderer å stille krav til at alle som ferdes alene på ferdselsområdet ved norske lufthavner skal ha fullført og bestått teoretisk opplæring samt praktisk trening i kommunikasjon.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2008/04T

Ved gjennomgang av eksisterende nasjonalt regelverk og nasjonale bestemmelser har det vist seg vanskelig å finne klare og detaljert retningslinjer for fysiske markeringer på lufthavner og tilhørende kunngjøring.

SHT tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om slike retningslinjer bør publiseres i Norge.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2008/03T

Avinor har gjennomført store endringer i flyplassutformingen ved Tromsø lufthavn uten at gjeldende retningslinjer for publisering er fulgt. I tillegg eksisterer det feil og mangler i en rekke publiserte flyplasskart fra hele landet.

SHT tilrår at Avinor påser at alle publiserte norske flyplasskart og ”Aircraft parking/docking charts” er oppdaterte og i samsvar med de faktiske forholdene ved lufthavnene.

 

Sted
Tromsø lufthavn (ENTC)
Hendelsesdato
03.10.2007
ICAO flyplassindikator
ENTC
Luftfartøy
Beech Super King Air 200
Operatør
Lufttransport AS
Reg. merke
LN-LTA/ZH 16641
Flygeforhold
VMC
Fylke
Troms
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
SAR/ambulanse
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart