Rapport om luftfartshendelse 27.11.2005 8 NM vest av Fedje Hordaland, med Agusta 109E LN-OLI

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Under innflyging til båt mistet Flying Pilot visuelle referanser og fikk vertigo med det til følge at helikopteret fikk for stor gjennomsynking og endte opp lavt over havet før den andre piloten stoppet nedstigningen. PIC hadde visuell kontakt med båten under hele hendelsesforløpet.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2008/02T

Selskapets prosedyrer for innflyging til båter i redusert sikt og i mørke var utilfredsstillende. Etter hendelsen har selskapet iverksatt tiltak basert på reviderte innflygingsprosedyrer.

Havarikommisjonen tilrår at Luftfartstilsynet følger opp selskapets implementering og praktisering av de reviderte prosedyrene.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2008/01T

Selskapets praktisering av MCC og CRM var utilfredsstillende.                                       

Havarikommisjonen tilrår at selskapet vurderer om et forbedret og standardisert MCC konsept for losflyging, og revidert CRM- opplæringen av sitt flygerkorps, kan gi øket flysikkerhet.

 

Sted
8 NM vest av Fedje, Hordaland
Hendelsesdato
27.11.2005
Luftfartøy
Øvrige helikoptre
Operatør
Lufttransport AS
Reg. merke
LN-OLI
Flygeforhold
VMC
Fylke
Hordaland
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart