Rapport om luftfartsulykke i Isvatn ved Slogen i Ørsta kommune i Møre og Romsdal, 30. august 2004, med Robinson R22 Beta, LN-OCI

Last ned rapport

Beskrivelse

Nødlanding i fjellvann etter tap av rotorturtall under innflyging for landing. Helikopteret sank på 6 meters dyp. Flyger og passasjer kom seg ut og svømte ca. 100 m til land. Pax fikk hjelp fra tilskuere på land. Helikopteret hevet. Helikopter skrog, drivsystem, rotorer og kontrollsystemer kontrollert OK. Motor er undersøkt og funnet i orden. Undersøkelsene indikerer ytelsesbegrensninger under de rådende forhold.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2007/31T

Det har vært flere fatale ulykker som følge av nødlanding i vann med enmotors fly og helikoptre i Norge.

SHT tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om Norske forskrifter som regulerer flyging med enmotors fly og helikopter over vann, bør revideres i tråd med BSL D 3-2 med krav om at alle om bord skal være iført redningsvest eller overlevingsdrakt.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2007/30T

Det har vært flere ulykker med nødlanding i vann med helikoptre i Norge. Et fellestrekk er at det var planlagt og utført ut- eller innflyging over vann med enmotors helikoptre uten nødflyteutstyr. Dermed var det ikke mulighet for ”sikker nødlanding” i tilfelle motorsvikt.

SHT tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om det bør fokuseres mer på opplæring og trening i forbindelse med ut- og innflygingstraséer med enmotors helikoptre, med fokus på mulighet for ”sikker nødlanding”, i tillegg til kravene i JAR FCL 2.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2007/29T

Det har vært flere ulykker med Robinson R22/R44 som følge av kontroll- eller ytelsesproblemer på verdensbasis. Dette har medført at FAA har utgitt spesielle tilleggskrav til utdanning og trening på R22/R44 helikoptre (SFAR No. 73). Tilsvarende tilleggskrav er ikke gjort gjeldene i Norge. 

SHT tilrår at Luftfartstilsynet vurderer å innføre tilleggskrav basert på SFAR No. 73.

 

Sted
Isvatn, Ørsta
Hendelsesdato
30.08.2004
Luftfartøy
Robinson R22
Operatør
Privat
Reg. merke
LN-OCI
Flygeforhold
VMC
Fylke
Møre og Romsdal
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Stempelmotor
image
Rapport om luftfartsulykke i Isvatn ved Slogen i Ørsta kommune i Møre og Romsdal, 30. august 2004, med Robinson R22 Beta, LN-OCI Last ned rapport
Tilbake til toppen