Rapport om luftfartsulykke 4. desember 2003 på Bodø lufthavn med Dornier DO 228-202 LN-HTA, operert av Kato Airline AS

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Lynnedslag under cruise medførte brudd i overføringsstag til høyderor. Ustabilisert nødlanding endte med totalhavari.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2007/24T

Inntil ca. 30 % av trådene på enkelte jordingskabler mellom flyets skrog, horisontal stabilisator og høyderor kan ha vært brukket før lynet traff. Eksempelvis er ikke vedlikeholdskravene gitt av Dornier Luftfahrt GmbH spesifikke med hensyn til tilstand på flyets jordingskabler.

SHT tilrår derfor at Luftfartstilsynet vurderer om det bør gis tilleggskrav for vedlikehold av flytypen DO 228 med hensyn til evnen til å tåle lyn. 

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2007/23T

Presentasjon av vær på flygekontrolltjenestens radarfremvisere er viktig for å unngå at luftfartøyer radarledes inn i områder med farlige flygeforhold.

SHT tilrår Avinor å vurdere å integrere informasjon fra værradarer på radarfremvisere hos flygekontrolltjenesten.  

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2007/22T

Funksjonsdyktig flybåren værradar og optimal bruk av denne er viktig for å lokalisere nedbørceller og dermed unngå å fly inn i områder med farlige flygeforhold.

SHT tilrår Luftfartstilsynet og Kato Airline å vurdere hvordan det best kan settes fokus på vedlikehold av flybårne værradarer og opplæring i optimal bruk av disse.

 

Sted
Bodø lufthavn (ENBO)
Hendelsesdato
04.12.2003
ICAO flyplassindikator
ENBO
Luftfartøy
Dornier Do 228
Operatør
Kato Airline AS
Reg. merke
LN-HTA
Flygeforhold
IMC
Fylke
Nordland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Middels, fly (5 700 - 10 000kg)
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart