Rapport om luftfartsulykke under innflyging til Kristiansund lufthavn Kvernberget 13.07.2006 med Fokker 50 LN-RNC

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Kabinbesetningsmedlem ble skadet da det plutselig oppstod kraftig turbulens under nedstigning. Sykehusinnleggelse over 48 timer.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2007/21T

SAS Braathens har i sitt flysikkerhetsarbeid registrert at kabinansatte er utsatt for skader som følge av turbulens, og har anbefalt at selskapet iverksetter diverse forebyggende tiltak.

SHT tilrår Luftfartstilsynet å vurdere oppfølgingen av anbefalingene og følge med på utviklingen på dette
området gjennom sitt virksomhetstilsyn med selskapet.

 

Sted
Kristiansund lufthavn Kvernberget (ENKB)
Hendelsesdato
13.07.2006
ICAO flyplassindikator
ENKB
Luftfartøy
Fokker 50
Operatør
SAS Braathens
Reg. merke
LN-RNC
Flygeforhold
IMC
Fylke
Møre og Romsdal
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart