Rapport om lufttrafikkhendelse i ventemønsteret over Flornes NDB (FLR) øst av Trondheim lufthavn Værnes 15.12.2005 Boeing 737-36 LN-KKL og Boeing 737-883 LN-RCN

Download Last ned rapport

Beskrivelse

NAX744 og SAS332 var begge etablert i ventemønsteret over Flornes NDB (FLR) i påvente av at snøbrøyting ved Trondheim lufthavn Værnes (ENVA) skulle gjøres ferdig. NAX744 holdt 6 000 ft, SAS332 var i FL90. NAX744 rapporterte ising og ba om og ble klarert FL80 i ventemønsteret. NAX744 steg til 8 000 ft på QNH og nærmet seg SAS332. Begge fly fikk forslag til unnvikelsesmanøver fra luftbåret system for kollisjonsvarsling (TCAS Resolution Advisory, Monitor Vertical Speed) SAS332 rapporterte til Værnes APP om et fly 400 ft under seg. Værnes APP henvendte seg til NAX744 og fikk bekreftet at FL80 ble holdt med høydemålerinnstilling 1013 hPa. Straks etter rapporterte SAS332 at luftfartøyet under nå hadde vertikal avstand 1 000 ft. Værnes APP benyttet ikke Mode C-informasjon fra flyene i FLR ventemønster pga. overlappende radaretiketter. Radaropptak viser flyene på etterfølgende trekk 2 NM og 500 ft fra hverandre på det nærmeste. Atskillelse oppnådd igjen etter 2 min. Ingen kollisjonsfare. Undersøkelsen tok opp problemer ved flyging der vanlig rekkefølge til fasene blir brutt, sårbarhet ved avglemt omstilling av høydemåler og tilrår standardisering og heving
av gjennomgangshøyder i luftrom der Norge forestår lufttrafikktjeneste.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2007/11T

En standardisert gjennomgangshøyde for et størst mulig geografisk område er ønskelig sett fra et flyoperativt standpunkt. IFALPA mener gjennomgangshøyden bør settes til 10 000 ft slik at omstilling av høydemåler kan gjøres samtidig med andre faste rutiner i cockpit.

SHT tilrår at Luftfartstilsynet utreder innføring av en felles gjennomgangshøyde som er høyere enn de som er etablert idag i luftrom der Norge forestår lufttrafikktjeneste.

 

Sted
Øst av Trondheim lufthavn Værnes (ENVA)
Hendelsesdato
15.12.2005
ICAO flyplassindikator
ENVA
Luftfartøy
Boeing 737-300/400/500/ Boeing 737-600/700/800
Operatør
Norwegian Air Shuttle
Reg. merke
LN-KKL/LN-RCN
Flygeforhold
IMC
Fylke
Nord-Trøndelag
Type hendelse
Lufttrafikkhendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart