Rapport om luftfartsulykke 25. april 2003 på Sekse i Ullensvang, Hordaland med Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil, LN-ODJ, operert av Pegasus Helicopter AS

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Traff spenn i underveisfasen i forbindelse med kalking. Totalhavari. Undersøkelsen har ikke avdekket tekniske feil ved helikopteret. Fartøysjefen fløy 31 m over terrenget da han traff spennet 200-300 m før kalkingsområdet. Fartøysjefen var under opplæring da ulykken skjedde. Selskapets opplæring og prosedyrer ved kalking er sentrale temaer.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/47T

Brannslokningsapparatet som var montert i kabinen løsnet under havariet. Havarikreftene ved denne ulykken var moderate og erfaringer fra lignende havarier har vist at denne typen brannslokningsapparater lett løsner fra innfestingen.

SHT tilrår at selskapet sikrer at alt utstyr i luftfartøyets kabin er i henhold til gjeldende JAA-byggekrav.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/46T

Antennen til helikopterets nødpeilesender (ELT) knakk. Selskapet har også tidligere erfart at denne type antenne knekker ved moderate ytre påvirkninger. Antenner til nødpeilesendere bør ha god evne til å motstå fysiske belastninger.

SHT tilrår derfor at Luftfartstilsynet foretar en vurdering av om antenner av typen Shelton 21-39 skal være godkjent for bruk på norske luftfartøyer.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/45T

Selskapet hadde fram til tidspunktet for den aktuelle ulykken ikke utarbeidet entydige prosedyrer for kartlegging av luftfartshindringer, bruk av hjelm og prosedyrer som sikrer størst mulig grad av sikker flyhøyde under de forskjellige fasene av kalking.  

SHT tilrår derfor at selskapet reviderer prosedyrene for rekognosering av luftfartshindre og kalking.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/44T

Helikoptre operert av Pegasus Helicopter AS har i perioden april 2000 til september 2003 truffet luftfartshindringer fire ganger i forbindelse med kalking. I samtale med SHT etter ulykken kunne ikke selskapet vise til at det hadde vært gjennomført formelt flysikkerhetsarbeid eller risikoanalyser i forbindelse med kalking.

SHT tilrår derfor at selskapet i større grad enn tidligere formaliserer flysikkerhetsarbeidet.

 

Sted
Ullensvang i Hordaland
Hendelsesdato
25.04.2003
Luftfartøy
Eurocopter AS350 Ecureuil
Operatør
Pegasus Helicopter AS
Reg. merke
LN-ODJ
Flygeforhold
VMC
Fylke
Hordaland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart