Rapport om alvorlig luftfartshendelse på flyterigg Transocean Searcher i Nordsjøen, 8. januar 2004 med AS 332L2 LN-ONI operert av Norsk Helikopter AS

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Tail guard hook-up i helidekkets taunett under avgang. Nettet løsnet da helikopteret løftet seg og avgangen forløp normalt. SHT vurderer en slik hendelse som alvorlig basert på tidligere ulykker som viser at hook up kan resultere i tap av kontroll. Dette er et gammelt sikkerhetsproblem på bevegelige dekk.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/43T

Til tross for stor grad av samarbeid mellom helikopterselskapene, er det fortsatt differanser i prosedyrer for operasjoner på bevegelige dekk. Operasjonsprosedyrer for de forskjellige landingsplasser er normalt beskrevet i helikoptertypenes Flight Manual. Operasjoner på bevegelige dekk faller utenfor de normale sertifiseringskravene og er derfor ikke inkludert i Flight Manual.

SHT tilrår at LT bør vurdere behovet for norske operasjonsprosedyrer som kan godkjennes av LT og innsettes som norske bestemmelser i helikoptrenes Flight Manual.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/42T

BSL D 5-1 inneholder ikke krav om spesifisert måleutstyr for dekkbevegelser, inkludert krav om Heave rate.

SHT tilrår at LT bør spesifisere krav til tidsmessig elektronisk måleutstyr og måleparametere.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/41T

BSL D 5-1 fastsetter krav om taunett på offshore helikopterdekk. Disse taunettene innbærer en risiko for helikopteroperasjoner og for personell som oppholder seg på helidekket.

SHT tilrår at LT bør spesifisere krav til alternative friksjonsmetoder.  

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/40T

BSL D 5-1 inneholder ikke begrensninger for operasjoner på bevegelige dekk.

SHT tilrår at LT bør fastsette krav til begrensninger for operasjoner på bevegelige dekk på tilsvarende måte som for andre fly- og helikopterlandingsplasser.  

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/39T

Tidligere erfaringer fra operasjoner med AS 332L2 på bevegelige helikopterdekk har resultert i endrede landings- og avgangsprosedyrer som eliminerer stabilisert hover over dekket før landing og avgang. Landing gjøres direkte fra LDP til dekket og avgang utføres direkte fra ”light on wheels” på dekket.

SHT tilrår at LT godkjenner standardiserte sikkerhetsprosedyrer for operasjoner på alle typer helikopterdekk.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/38T

AS 332L2s Tail Guard er ikke konstruert for operasjoner på bevegelige dekk med taunett.

SHT tilrår at LT bør spesifisere krav til utforming av Tail Guard for offshorehelikoptre.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/37T

AS 332L2 hovrer med lav hale ved bakre tyngdepunkt. Flight Manual inneholder ingen informasjon om dette, og som innebærer en risiko for å hekte seg fast i taunett under operasjoner på bevegelige dekk.

SHT tilrår at LT godkjenner felles laste-/tyngdepunktsbegrensninger for operasjoner på bevegelige dekk.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/36T

AS 332L2 hovrer med lav hale ved bakre tyngdepunkt. Dette innebærer en risiko for å hekte seg fast i taunett under operasjoner på bevegelige dekk.

SHT tilrår at LT godkjenner felles sikkerhetsbegrensninger i nesestilling under avgang fra bevegelige dekk.

 

Sted
Nordsjøen, flyterigg Transocean Searcher
Hendelsesdato
08.01.2004
Luftfartøy
Eurocopter AS332 Super Puma
Operatør
Norsk Helikopter AS
Reg. merke
LN-ONI
Flygeforhold
VMC
Fylke
Annet/offshore
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden/ Kontinentalsokkel
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Multi-engine
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart