Rapport om luftfartsulykke Sola flyplass 21.05.2005 med C-177 LN-NFF

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Venstre vingetipp kolliderte med lufthavngjerdet. Flyet svingte rundt og fikk ytterligere skader i vingetippen, vingeforkant og propellspinner. Propell og motor uskadet. Lufthavngjerdet er flyttet nærmere oppstillingsplattformen slik at marginene er blitt mindre. SHT vurderer at forholdene på P13 ikke var tilfredsstillende.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/35T

Stavanger lufthavn Sola har dannet en Flytryggingskomitè for lufthavnen. I denne inngår ikke en representant for GA-miljøet.

Havarikommisjonen tilrår at Stavanger lufthavn Sola inkluderer en representant for GA-miljøet i lufthavnens Flytryggingskomitè.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/34T

Forholdene rundt plattform 13 på Stavanger lufthavn Sola er ikke sikkerhetsmessig tilfredsstillende.

Havarikommisjonen vil tilrå at Stavanger lufthavn Sola utarbeider en regulerings- og bruksplan for plattform 13.

 

Sted
Stavanger lufthavn Sola (ENZV)
Hendelsesdato
21.05.2005
ICAO flyplassindikator
ENZV
Luftfartøy
Cessna 177 Cardinal
Operatør
Privat
Reg. merke
LN-NFF
Flygeforhold
VMC
Fylke
Rogaland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Single-engine, Stempelmotor
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart