Rapport om luftfartsulykke på Slettefjell vest for Notodden i Telemar 4. mai 2003 med Cessna 180H, LN-KCF

Last ned rapport

Beskrivelse

Kollisjon med terreng. Flygeren tok feil av retningen til Oslo etter å ha fløyet inn i IMC-forhold. Havnet nord og vest for Notodden. Ingen tekniske feil med flyet avdekket. Feil radiovalg ved kontrollsentralen umuliggjorde radiokontakt.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/25T

Den typen kommunikasjonspanel som fantes i den aktuelle radarposisjonen har knapper med lys som tennes når knappen er trykket inn. Den aktuelle frekvensen som er tilordnet knappen vises med lysende grønne tall til venstre for knappen. Undersøkelsen har vist at det likevel er mulig å velge feil frekvens og overse feilen ved kontroll av panelet.

Havarikommisjonen tilrår derfor at Avinor gjør en vurdering av hvordan utforming av kommunikasjonspanelet i kontrollposisjonene eventuelt kan endres for å gjøre det mer synlig hvilke radiostasjoner og frekvenser som er valgt.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/24T

Lokalt regelverk ved Oslo kontrollsentral sier at sektor Farris ikke skal slås sammen med andre sektorer så lenge det er åpne flyplasser under Farris TMA. Dette ble, den gangen, likevel gjort ved at Farris var slått sammen med sektor Øst, Syd og Skagerrak. Radarposisjonen dette var gjort fra hadde ikke mange nok valgmuligheter på kommunikasjonspanelet til å kunne gi radiodekning i hele det sammenslåtte området.

Havarikommisjonen tilrår derfor at Avinor gjør nødvendige tiltak for å sikre at internt regelverk ved Oslo kontrollsentral knyttet til sammenslåing av sektorer følges bedre i framtiden.

 

Sted
Slettefjell, Telemark
Hendelsesdato
04.05.2003
ICAO flyplassindikator
ENNO
Luftfartøy
Cessna øvrige
Operatør
Privat
Reg. merke
LN-KCF
Flygeforhold
IMC
Fylke
Telemark
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Single-engine, Sjøfly (inkl. amfibie), Stempelmotor
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
image
Rapport om luftfartsulykke på Slettefjell vest for Notodden i Telemar 4. mai 2003 med Cessna 180H, LN-KCF Last ned rapport
Tilbake til toppen