Rapport om lufttrafikkhendelse 8 NM vest av Fleinvær NDB (FLV) i Bodø TMA 10.02.2005 2 stk Lockheed Martin F 16 BEAST05/06 og Bombardier Aerospace DHC-8-103, LN-WIJ

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Under vektorering for innflyging til RWY07 viste BEAST05 8000ft på Mode C. Flygeleder ba om bekreftelse på klarert flygenivå 90 som var Transition Level. Vertikal atskillelse til WIF702 i 7000ft underskredet et kort øyeblikk i det BEAST-flight gikk ned til FL80 og så tilbake til FL90. SHT anser at grensen til overgang fra flygenivå til høyde i radarfremvisere som uheldig plassert da luftfartøy som er innenfor toleransegrensen til å holde gjennomgangsnivået kan bli framvist med høyde (altitude). Undersøkelsen har avdekket avbrutte mottak hos Bodø APP og fremmer en tilråding om at Avinor undersøker sitt radiosamband.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/23T

SHT har registrert avbrudd i mottak av radiosendinger fra luftfartøyer i opptak fra Bodø APP og tilrår at Avinors avdeling for flynavigasjonstjenester i Bodø undersøker og retter fenomenet med avbrutte mottak av radiosendinger hos lufttrafikktjenesten i Bodø.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/22T

Lav QNH-verdi medførte at en endring på 100 ft i Mode C-informasjon førte til en presentasjons­endring av høydeinformasjon som ble feiltolket til klareringsbrudd, selv om luftfartøyet holdt høyden innenfor toleransekravet.

SHT tilrår at Avinor vurderer å forandre sine radarfremviser­systemer slik at Mode C-informasjon fra et luftfartøy som holder gjennomgangsnivå innenfor toleranse­verdiene for bruk av Mode C-informasjoner til atskillelses­­formål fremvises som flygenivå.

 

Sted
Bodø TMA
Hendelsesdato
10.02.2005
ICAO flyplassindikator
ENBO
Luftfartøy
DeHavilland DHC-8/ F-16 Fighting Falcon
Operatør
Luftforsvaret/ Widerøes Flyveselskap AS
Reg. merke
LN-WIJ
Flygeforhold
IMC
Fylke
Nordland
Type hendelse
Lufttrafikkhendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging/ Militær
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Single-engine, Turbofan/Turbojet, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart