Rapport om luftfartsulykke på isen på Adventfjorden, Svalbard 18. desember 2003 med Bell 212, LN-OLK operert av Airlift AS

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Helikopteret skulle fly VFR (natt) ned fra et 1 500 ft platå påHiortfjellet og til lufthavnen. Estimert flytid 3 minutter. Det var pent, kaldt vær og god sikt. Helikopteret var utstyrt med kraftige utvendige lys. Besetningen speidet etter et annet luftfartøy som samtidig var under innflyging til lufthavnen da kapteinen plutselig så han at de var i ferd med å kollidere med sjøisen i Adventsfjorden. Han rakk ikke å gripe inn, og helikopteret traff isen med stor kraft. Begge flygerne ble alvorlig skadet, men kom seg ut og opp på isen. De ble reddet av et redningshelikopter en halv time senere. Vraket gikk gjennom isen og sank. Det foreligger ingen mistanke om teknisk feil med helikopteret. Visuelle illusjoner (black hole) mulig medvirkende årsak.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/20T

Nødpeilesenderen (ELT) på helikopteret fungerte bare kort tid før den sank. For å unngå at informasjon om retning går tapt ved kortvarige sendinger med ELT, tilrår SHT at Avinor utarbeider skriftlige prosedyrer for handlinger ved mottak av nødpeilesignaler.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/19T

Selskapet hadde få skriftlige prosedyrer som beskrev gjennomføringen av oppdrag under VFR forhold i mørke. Viktige prosedyrer som bruk av radiohøydemåler, ”call outs” og overvåking av instrumenter manglet.

SHT tilrår derfor at selskapet på bakgrunn av denne ulykken utarbeider dekkende prosedyrer for visuelle flyginger i mørke.

 

Sted
Adventfjorden, Svalbard
Hendelsesdato
18.12.2003
ICAO flyplassindikator
ENSB
Luftfartøy
Bell 212
Operatør
Airlift AS
Reg. merke
LN-OLK
Flygeforhold
VMC
Fylke
Svalbard/Jan Mayen
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
Flykategori
Helikopter
FIR/AOR
ENOB (Bodø FIC/OFIR)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart