Rapport om luftfartsulykke ved Gåsvassryggen ved store Gåsvatn, Skjerstad i Nordland fylke, 2. september 2003 med Hughes 369D SE-HSI operert av Fjellflygarna AB

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Havari etter svikt i halerotorgirboks under "hovring". Undersøkelsene påviste utmattingsbrudd i halerotorgirboks. Sprekken i et tannhjul hadde utviklet seg fra en tidligere skade som sannsynligvis skyldtes en tidligere "shock loading/sudden stoppage". Undersøkelsene avdekket at samme halerotorgirboks hadde vært involvert i et tidligere totalhavari med SE-HMP. Girboksen ble overhalt og montert i SE-HSI der den fløy 700 timer før den sviktet. SHT har påvist svakheter i vedlikeholdsunderlaget og fremmer flere sikkerhetstilrådinger.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/18T

Komponenter som har vært involvert i havari, kan ha blitt utsatt for overbelastningsskader som kan være vanskelig å påvise ved hjelp av FPI/MPI.

Luftfartsstyrelsen, i samråd med FAA og MD Helicopters, tilrås å vurdere om det bør spesifiseres nærmere retningslinjer for krav til fortsatt luftdyktighet/kassering av komponenter i et helikopters drivsystemer som har vært involvert i havari.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/17T

Teksten i helikoptertypens vedlikeholdsunderlag kan gi rom for feiltolking.

Luftfartsstyrelsen, i samråd med FAA og MD Helicopters, tilrås å vurdere om vedlikeholdskravene til helikopterets drivsystemer relatert til ”sudden stoppage”, ”tail rotor blade strike” og ”impact damage” bør klargjøres i helikoptertypens Maintenance Manual og Component Overhaul Manual.

 

Sted
Skjerstad i Nordland
Hendelsesdato
02.09.2003
Luftfartøy
McDonnell Douglas MD-369
Operatør
Fjellflygarna AB
Reg. merke
SE-HSI
Flygeforhold
VMC
Fylke
Nordland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart