Rapport om alvorlig luftfartshendelse Oslo lufthavn Gardermoen 22.10.2003 LN-BUC

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Landing ble foretatt med asymmetrisk flaps. Flap carriage spindle hadde sviktet. Undersøkelsene har avdekket svakhet i konstruksjonen. Korrektive tiltak iverksatt av Boeing og Braathens.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/15T

Boeing hadde informert sine kunder om svikt i Flap Carriage Spindle før denne type svikt inntraff på et Braathens fly. Undersøkelsene har avdekket at informasjon om slike hendelser ikke var godt nok kjent blant selskapets flygere og teknikere på hendelsestidspunktet.

Havarikommisjonen tilrår at SAS Braathens gjennomgår sine rutiner med hensyn til å formidle relevant informasjon fra Boeing til flygere og teknikere.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/14T

Svikt i en Flap Carriage Spindle forårsaker større laterale trimforandringer enn normalt. Svikt i begge Flap Carriage Spindle kan forårsake tap av kontroll over flyet.

Havarikommisjonen tilrår at SAS Braathens vurderer å gi samtlige flygere simulatortrening i denne type kontrollsvikt.

 

Sted
Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM)
Hendelsesdato
22.10.2003
ICAO flyplassindikator
ENGM
Luftfartøy
Boeing 737-300/400/500
Operatør
Braathens
Reg. merke
LN-BUC
Flygeforhold
VMC
Fylke
Akershus
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart