Rapport om lufttrafikkhendelse Leknes 07.11.2003 med B200 LN-MOA og DHC-8-102, LN-WIC samt Brønnøysund 05.11.2003 med B1900D OY-JRV og DHC-8-103, LN-WIF

Download Last ned rapport

Beskrivelse

05.11.2003: Begge fly skulle lande ENBN. Ikke tilstrekkelig separasjon i ankomsttid til at en eventuell go-around kunne vært gjort uten en nærpassering. Saken blir sett i sammenheng med hendelse 07.11.2003 på Leknes som har noe av den samme problematikken.

07.11.2003: Begge fly skulle lande ENLK. Nærpassering ifm at fly nr 1 må gjøre go-around og fly tilbake på møtende kurs med fly nr 2. Problematikken knytter seg til prosedyrene ved AFIS-plasser der utflygingsretning etter go-around er motsatt av innflygingsretning.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/05T

Flere av Avinors flyplasser med AFIS-tjeneste har prosedyrer for avbrutt innflyging som fører flyet ut fra flyplassen i samme retning (motsatt kurs) det kom inn. I situasjoner hvor neste fly foretar innflyging mens første fly har avbrutt innflygingen kan dette skape uheldige situasjoner med møtende fly på motsatt kurs og fare for nærpasseringer.

SHT tilrår at Avinor endrer prosedyrene ved de aktuelle flyplassene slik at flyginger som har avbrutt innflyging i minst mulig grad føres i retning hvor det kan medføre konflikt med annen trafikk.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2006/04T

Lufttransport AS utfører luftambulanseflyging med fly av type B200. Avgangsmassen til flytypen er lavere enn at JAR-OPS 1 setter krav til ACAS. Flytypen har egenskaper og instrumentering som gjør at den opereres tilnærmet som større fly.

I forbindelse med pasienttransport bør bruken av luftfartøyet vektlegges mer enn sertifisert avgangsmasse og SHT tilrår derfor at Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS stiller krav til operatørene om å ha antikollisjonssystem uavhengig av flytypens avgangsmasse.

 

Sted
Leknes lufthavn, Brønnøysund lufthavn Brønnøy
Hendelsesdato
05.11.2003
ICAO flyplassindikator
ENLK, ENBN
Luftfartøy
DeHavilland DHC-8/ Beech Super King Air 200
Operatør
Widerøes Flyveselskap AS/ Lufttransport AS
Reg. merke
LN-MOA/LN-WIC, OY-JRV/LN-WIF
Flygeforhold
IMC
Fylke
Annet/offshore
Type hendelse
Lufttrafikkhendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden/ Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)/ Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart