Rapport om alvorlig luftfartshendelse ca 12 NM nordøst for Heimdal, 19. august 2002 med Sikorsky S-75C+, LN-ONZ og Eurocopter AS 332L, LN-OLB

Download Last ned rapport

Beskrivelse

AIRPROX. Kryssende trekk i samme høyde.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/26T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om dokument OK2, 2001-12-01 snarest bør gis ut som RFL 1, kap. 13. ADS-tjenester (Automatic Dependent Surveillance services), eller som en BSL.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/25T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om de norske forskrifter for lufttrafikktjeneste er dekkende, og om Avinors ansvar for utgivelse av AIP Norge og Regelverk for lufttrafikktjeneste (RFL) er forankret i norsk luftfartslov.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/24T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om teksten i RFL 1, kap.8, pkt. 8.2.1, 8.2.2 og 8.2.3 bør revideres i tråd med ICAO Doc. 4444, pkt. 8.8.2.1, 8.8.2.2 og 8.8.2.3.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/23T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om BSL D 1-15, Alminnelige driftsbestemmelser, Forskrift om medføring av "Modified Automatic Dependent Surveillance" (M-ADS)-Utstyr i sivile helikoptre i ervervsmessig luftfart mellom Norge og innretninger på norsk kontinentalsokkel, samt luftfart mellom slike innretninger", bør revideres, samt gjøres gjeldende for alle norske luftfartøyer (militære og sivile) som opererer over norsk kontinentalsokkel, herunder også revurdere adgangen til dispensasjoner.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/22T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om det er behov for å klargjøre regler, prosedyrer og fraseologi for offshoreflygere.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/21T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om det bør ses nærmere på prosedyrer, fraseologi og kommunikasjon ved lufttrafikktjenesteenheter som betjener offshoretrafikken, herunder om det er behov for å revidere eller klargjøre gjeldende regler, prosedyrer og fraseologi for flygeledere som arbeider med kontroll- og flygeinformasjonstjeneste for offshore helikoptre.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/20T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om det er behov for egen opplæring av offshoreflygeledere, med bl.a. opplæring i håndtering av trafikkonflikter og nødsituasjoner, samt at de samme flygelederne gjennomgår periodisk oppdatering og standardisering.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/19T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om den operative bruken av radar- og ADS-tjenesten for offshorehelikoptre utenfor kontrollert luftrom kan forbedres.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/18T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om det er behov for en presisering i regelverket om hvilken radar- og ADS-tjeneste som ytes i de forskjellige former for ATS-luftrom, samt innenfor og utenfor etablerte ADS-områder over norsk kontinentalsokkel.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/17T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om det er mulig og realistisk å innføre Radar/ADS Advisory Service og ATS-luftrom klasse F over norsk sokkel der det ikke er realistisk å etablere kontrollert luftrom, og som et mellomsteg der det er planer om å etablere kontrollert luftrom.

 

Sted
Nordøst for Heimdal, Nordsjøen
Hendelsesdato
19.08.2002
Luftfartøy
Eurocopter AS332 Super Puma/ Sikorsky øvrige
Operatør
CHC Helikopter Service/ Norsk Helikopter AS
Reg. merke
LN-ONZ/LN-OLB
Flygeforhold
IMC
Fylke
Annet/offshore
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Kontinentalsokkel
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart