Rapport etter alvorlig luftfartshendelse ved Oslo lufthavn Gardermoen 9. februar 2003 med Boeing 737-35N, LN-KKL, operert av Norwegian Air Shuttle

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fløy under glidebanen (GP) etter bortfall av GP-signaler.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/15T

HSLB tilrår at Norwegian Air Shuttle gjør en vurdering av om man gjennom å vektlegge CRM-aspekter i simulatortreningen kan gi besetningen et bedre grunnlag for "situational awareness".

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/14T

HSLB tilrår at Oslo lufthavn AS gjør en vurdering av om den radarinformasjonen som er gjort tilgjengelig for flygeleder i kontrolltårnet er optimalt utnyttet i forhold til å bidra til å avdekke flyets eventuelle avvik fra definert innflyingsprofil.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/13T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer om det bør gjøres en generell henvendelse til relevante norske flyoperatører og presisere behovet for å legge inn i simulatortreningen av bortfall av/feil i glidebanesignal etter "glideslope Capture" under ILS-innflyginger.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2004/12T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet vurderer å ta initiativ overfor sertifiserende myndighet i USA for å sikre at symbolikk på datadisplayer gir meningsfylt informasjon til besetningen generelt, og informasjon om status på glidebane og autopilotfunksjon spesielt.

 

Sted
Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM)
Hendelsesdato
09.02.2003
ICAO flyplassindikator
ENGM
Luftfartøy
Boeing 737-300/400/500
Operatør
Norwegian Air Shuttle
Reg. merke
LN-KKL
Flygeforhold
IMC
Fylke
Akershus
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart