Rapport om luftfartshendelse ved Stavanger lufthavn Sola, 28.05.2002 med Eurocopter AS 365N2, LN-ODB

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Halen slo i bakken under simulert en-motors merkelanding. ELT skadet.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/57T

Selskapet vurderer sine instruktørers metoder for gjennomgang av prosedyrer og treningsoppsett før flyging for å unngå at misforståelser oppstår, samt vurderer behovet for prosedyrer som sikrer bekreftelse fra elev/kandidat om at instrukser er oppfattet og forstått.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/56T

HSLB tilrår at selskapet vurderer/revurderer trening og prosedyrer i forbindelse med OPC/PC/ST. Dette for å sikre at alle prosedyrer er beskrevet og godkjent, samt at treningen utføres innenfor rammen av luftfartøyets ytelsesevne.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/55T

HSLB tilrår Luftfartstilsynet vurderer om nødpeilesenderen (ELT/ADELT) bør monteres på en bedre egnet og mindre sårbar posisjon på denne og andre helikoptertyper.

 

Sted
Stavanger lufthavn Sola (ENZV)
Hendelsesdato
28.05.2002
ICAO flyplassindikator
ENZV
Luftfartøy
Eurocopter AS365 Dauphin 2
Operatør
CHC Helikopter Service
Reg. merke
LN-ODB
Flygeforhold
VMC
Fylke
Rogaland
Type hendelse
Luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden/ Skole
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart