Rapport om luftfartsulykke 14. desember 2000 på Valdresflya i Oppland med McDonnell Douglas Helicopter 369E, LN-OBU operert av Helitrans AS

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/11T

HSLB tilrår at Helitrans AS foretar en kritisk gjennomgang av selskapets dokumenterte kvalitetssystem, særlig med tanke på at bøkene skal gi en korrekt beskrivelse av organisasjonen og selskapets aktiviteter.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/10T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet ser nærmere på selskapets organisatoriske forhold slik de er nedfelt i selskapets godkjente håndbøker.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/09T

HSLB tilrår at Luftfartstilsynet setter i gang et arbeid for å rydde av veien praktiske og formelle hindringer slik at sikkerhetsfremmende moderne telekommunikasjonsutstyr kan installeres og benyttes under flyging i luftfartøy av denne type.

 

Sted
Valdresflya, Oppland
Hendelsesdato
14.12.2000
Luftfartøy
McDonnell Douglas MD-369
Operatør
Helitrans AS
Reg. merke
LN-OBU
Fylke
Oppland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart