Rapport om lufttrafikkhendelser ved Kristiansund lufthavn Kvernberget, 31. oktober 2001, 18. november 2001, 17. januar 2002, 28. februar 2002 med Boeing B 737-700, LN-TUC, Boeing B 737-500, LN-BRD, Boeing B 737-500, LN-BRJ, Boeing B 737-700, LN-TUF

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2003/08T

HSL tilrår Luftfartstilsynet å vurdere de innflygingsprosedyrer og minstehøyder som gjelder for Kristiansund lufthavn Kvernberget (ENKB), for med dette å komme fram til prosedyrer som skal forhindre at besetninger opplever å få terrengvarsler under normale innflyginger til ENKB.

 

Sted
Kvernberget TMA
Hendelsesdato
31.10.2001
ICAO flyplassindikator
ENKB
Luftfartøy
Boeing 737-300/400/500/ Boeing 737-600/700/800
Flygeforhold
IMC
Fylke
Møre og Romsdal
Type hendelse
Lufttrafikkhendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut