Rapport om alvorlig luftfartshendelse med Eurocopter AS 365N2, LN-ODB ved Hod-plattformen i Nordsjøen 26. juni 2001

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/23T

HSL tilrår at selskapet revurderer sine prosedyrer for VFR-innflyginger til offshore helidekk som ligger høyere enn lav havtåke.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/22T

HSL tilrår at selskapet revurderer de operative prosedyrer ved oppkalling av en HFIS enhet både før start av innflyging og "on final" før landing på en ubemannet installasjon.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/21T

HSL tilrår at selskapet revurderer sin normalprosedyre/Pre-Landing-Check-List for AS 365N2 til å inkludere armering av flyteelementer.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/20T

HSL tilrår at selskapets CRM trening for flygere bør revurderes til å fokusere mer på operative prosedyrer og rutiner.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/19T

HSL tilrår at selskapet revurderer sine prosedyrer for VFR-innflyginger til offshore installasjoner.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/18T

HSL tilrår at selskapet vurderer å  innføre typerelatert simulatortrening.

 

Sikkerhetstilråding SL nr. 2002/17T

HSL tilrår at selskapet revurderer prosedyrer for å sikre CVR informasjon etter en alvorlig luftfartshendelse.

 

Sted
Ved Hod plattform i Nordsjøen
Hendelsesdato
26.06.2001
Luftfartøy
Eurocopter AS365 Dauphin 2
Operatør
CHC Helikopter Service
Reg. merke
LN-ODB
Flygeforhold
IMC
Fylke
Rogaland
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart