Innrapportering

Varslingstelefon - luftfart:

Vakttelefon (24 timer): 63 89 63 20

Forskrift om  varsling og rapportering:

Rapporteringsskjema:

Elektronisk rapportering

  

Skjema i utfylt stand kan også oversendes pr. brev, fax eller e-post til:

Statens havarikommisjon for transport (SHT)
Postboks 213,
2001 Lillestrøm,     

fax. 63 89 63 01

E-post: post@aibn.no

Tilbake til toppen