Innrapportering

Varslingstelefon - luftfart:

Vakttelefon (24 timer): 63 89 63 20

Forskrift om  varsling og rapportering:

Rapporteringsskjema:

Elektronisk rapportering

  

Skjema i utfylt stand kan også oversendes pr. brev, fax eller e-post til:

Statens havarikommisjon for transport (SHT)
Postboks 213,
2001 Lillestrøm,     

fax. 63 89 63 01

E-post: post@aibn.no

Wider¯e
Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50