Luftfart
LUFTFART

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 3 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Type luftfartøy
up down
Reg. merke
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2001/14 Boeing 737-700 LN-TUA 18.10.2000 I nærheten av Fagernesområdet
språk 2001/13 Boeing 737-700 LN-TUA 18.10.2000 Over Fagernesområdet i FL310
språk 2000/06 Boeing B 737-705, Boeing B 737-300 LN-TUA/G-COLE 14.04.1999 Oslo TMA