Luftfart
LUFTFART

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 4 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Type luftfartøy
up down
Reg. merke
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2015/06 eng Eurocopter Deutschland GmbH EC 135 P2+ LN-OOI 14.01.2014 Ved Sollihøgda, Hole kommune, Buskerud
språk 2015/06 Eurocopter Deutschland GmbH EC 135 P2+ LN-OOI 14.01.2014 Ved Sollihøgda, Hole kommune, Buskerud Sikkerhetstiltak
språk 2010/02 Eurocopter AS350B2 LN-OAC 11.09.2007 Åbakken, Sauherad, Telemark Sikkerhetstiltak
språk 2007/34 Cessna U206E LN-VYN 22.06.2007 Huseby flyplass, Østfold Sikkerhetstiltak