Luftfart
LUFTFART

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 2 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Type luftfartøy
up down
Reg. merke
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2003/30 Beeche Super King Air B200 LN-MOE 08.11.2001 Nær Seida VOR Sikkerhetstiltak
språk 2000/24 Beech BE 200 LN-MOI 27.01.2000 Tromsø lufthavn Langnes (ENTC)